EDUKACJA I ROZWÓJ

Szkolenia i rozwój zasób ludzkich jest kluczem do długoterminowego sukcesu, wzrostu i stabilności firmy.

Praktyczne doświadczenia potwierdzają, że interaktywny dostęp do szkolenia dla pracowników radykalnie zwiększa jego efektywność i motywuje pracownika do używania wyjścia programów w praktyce. Nasze metody pracy są unikalnym systemem łączenia teoretycznej podstawy edukacji klasycznej i praktycznego szkolenia realizowanego poprzez działania outdoor i indoor programów.

Kładziemy nacisk na:

 • jasno określone cele określone we współpracy ze zamawiającym
 • profesjonalny zespół lektorów, konsultantów i outdoorowych specjalistów 
 • łączenie części programu w jednostki tematyczne (częsta praca z opowieściami i metaforami)
 • stwarzanie sprzyjającej atmosfery do otwartej komunikacji, rozrywki i motywacji

Na podstawie wieloletniej współpracy Yellow Pointu z konsultantami firmy DMC management consulting, s.r.o., koncentrującej  się na rozwiązywaniu specjalnych projektów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, wytworzyliśmy specjalną metodę kształcenia FunnelMind. FunnelMind = Function channel for management of innovation and development!

O METODZIE FUNNELMIND

FunnelMind jest nową funkcjonalną metodą dla zwiększenia efektywności projektów szkoleniowych i podpory zmian i innowacji w firmie.

Impulsem do wytworzenia metody FunnelMind była realizacja szeregu konkretnych projektów dla klientów z szeregów produkcji przedsiębiorstwa, instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe), FMCG, handlu detalicznego i farmacji.

 

Nowoczesna metoda FunnelMind określa przyczyny problemów w firmie, na podstawie której następnie wybrano odpowiedni program edukacyjny lub zmianę programu.

Efektywna metoda FunnelMind maksymalizuje sortowanie i wprowadzenie nowo nabytej wiedzy w praktykę.

Niezawodna metoda FunnelMind czerpie z narzędzi edukacyjnych (coaching, team coaching, techniki interaktywnej i rzutowej, scenariuszy, itp).


Jak metoda FunnelMind działa?

Na podstawie zdefiniowanych celów, przygotujemy symulowanye sytuacje a ich  analizą są konkretne wyniki, które są przewidziane do  przeniesienia w życie, łącznie z zaleceniem dotyczącym dalszego rozwoju. Szczegółowe kroki dotyczące rozwoju FunnelMind są następujące:

1. Identyfikacja przyczyn - na tym etapie metoda FunnelMind działa na odcinku wszystkich poziomów w firmie; jest to udowodnione, że zwykli pracownicy są bliżej rozwiązania problemu niż menadżment.

2. Cel - razem z zarządem firmy się na podstawie identyfikowanych przyczyn określi cel – tzn. cel, który firma chce osiągnąć, jak daleko chce dojść; dla wspólnego celu mogą być motywowani wszyscy członkowie zarządu

3. Akcja - zdefiniowany cel musi się obowiązkowo rozpracować na konkretne etapy – działania, które muszą mieć realne podstawy i konkretne wyniki (innowacje, efektywność i wykorzystanie w praktyce); częścią planu działania jest rozwój pracowników, w tym coaching menadżerów.

4. Wyniki -  nowe podejście, od razu widoczne zmiany w funkcjonowaniu personelu i motywacja.

 

Kiedy należy zastosować metodę FunnelMind?

 • Planujecie, czy już kononaliście redukcji ilości pracowników
 • Planujecie,czy już wprowadzacie w życie restrukturalizację
 • Potrzebujecie zwiększyć Wasze wyniki biznesowe
 • Stagnuje komunikacja 
 • Chcecie rozwijać talenty
 • Teambuilding
 • Przygotowujecie czy  już jest w toku realizacja szczupłej produkcji systemów
Kontakt

Jesteście zainteresowani eventem firmowym?

Skontaktuj się z nami +420 774 505 372 I info@yellow-point.cz

Niewiążące zapytanie

Powrót do listy imprez firmowych