Společenská odpovědnost firem

CSR (Corporate Social Responsibility) - tento koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená strategický způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku, stejně jako jeho profitability a má tři roviny – ekonomická činnost firmy, sociální rozvoj a ochrana životního prostředí.

V této souvislosti pro Vás máme připraven zajímavý program kombinující prvky CSR aktivit na Josefovských loukách a zábavně poznávací část v Safari Parku Dvůr Králové. V rámci teambuildingového programu se budou účastníci podílet na společensky odpovědné činnosti a zároveň stmelí pracovní kolektiv. Společně budou pracovat na něčem opravdu užitečném – pomoc přírodě. Zároveň se v rámci návštěvy Safari parku dozví mnoho zajímavého o chovu africké fauny. 

  • Josefovské louky – ostrov přírody obklopený vodou, kde i člověk má své místo, nabízejí dnes už vzácnou podívanou – mokré, života plné, štědře obhospodařované louky. Pro účastníky bude připraven program v doprovodu zkušených ochránců přírody. Účastníci si na vlastní kůži vyzkouší práci ochránců v areálu Ptačího parku Josefovských luk.
  • Safari Park Dvůr Králové - bez nadsázky se dá říci, že Královedvorská zoologická zahrada patří mezi světové unikáty díky své specializaci na chov Afrických zvířat a snaze je navracet do jejich přirozeného prostředí. Program v Safari parku může být doplněn o spoustu zajímavých aktivit - lanový park Katika Miti s výhledem na výběhy zvířat, projížďka Safaribusem mezi stády antilop, nebo návštěva zákulisí spojené například s krmením žiraf.
Kontakt

Máte zájem o CRS?

Zavolejte nám +420 604 505 288 nebo napište info@ypoint.cz