VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ

Cílené vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů je klíč k dlouhodobému úspěchu, růstu a stabilitě podnikání.


Zkušenosti z praxe potvrzují, že interaktivní přístup ke vzdělávání zaměstnanců radikálně zvyšuje jeho efektivitu a motivuje zaměstnance využívat výstupy programů v běžné praxi. Metoda naší práce spočívá v unikátním systému propojujícím teoretický základ klasického vzdělávání a praktický trénink realizovaný skrze outdoor a indoor zážitkové aktivity. 


Klademe důraz na:

 • jasně definované cíle stanovené ve spolupráci se zadavatelem
 • profesionální tým lektorů, konzultantů a outdoorových specialistů
 • propojení částí programu v tematický celek (častá práce s příběhy a metaforami)
 • vytváření podpůrné atmosféry otevřené komunikace, zábavy a motivace 

Na základě dlouhodobé spolupráce společnosti Yellow Point, spol. s r.o. s konzultanty firmy DMC management consulting, s.r.o., zaměřující se na řešení speciálních projektů v oblasti řízení lidských zdrojů, jsme vytvořili speciální Metodu vzdělávání FunnelMind. 
FunnelMind = Function channel for management of innovation and development!
 

O metodě FunnelMind

FunnelMind je nová funkční metoda pro zvýšení efektivity vzdělávacích projektů a podporu změn a inovací ve společnosti.

Podnětem ke vzniku metody FunnelMind byla realizace celé řady specifických projektů pro klienty z řad výrobních společností, finančních institucí (banky, pojišťovny), FMCG, retailu i farmacie.

 

Moderní metoda FunnelMind identifikuje příčiny problémů ve společnosti, na jejichž základě je následně zvolen vhodný vzdělávací program či program změn

Efektivní metoda FunnelMind maximalizuje utřídění a zavádění nově získaných poznatků do praxe

Spolehlivá metoda FunnelMind čerpá z ověřených vzdělávacích nástrojů (koučink, týmový koučink, interaktivní a projektivní techniky, modelové situace atp).


Jak metoda FunnelMind funguje?

Na základě definovaných cílů připravíme simulované situace, jejichž analýzou jsou stanoveny konkrétní výstupy, reálné pro přenos do praxe včetně doporučení dalšího rozvoje. Konkrétní kroky rozvojové metody FunnelMind jsou popsány takto:

1. Identifikace příčin - v této fázi metoda FunnelMind pracuje průřezově se všemi úrovněmi ve společnosti; je prakticky prokázáno, že běžní zaměstnanci jsou blíže řešení, než management 

2. Cílový stav - společně s vedením společnosti se na základě identifikovaných příčin vydefinuje cílový stav – tj. cíl, kterého chce společnost dosáhnout, kam chceme dojít; pro společný cíl musí být motivováni všichni členové vedení 

3. Akce - definovaný cíl je nutné rozpracovat na konkrétní kroky – akce, které musí mít reálné základy a konkrétní výstupy (inovace, efektivita, využití v praxi); součástí akce je plán rozvoje zaměstnanců včetně koučování manažerů

4. Výsledek - nový přístup, okamžitě viditelné změny fungování zaměstnanců a motivace

 

Kdy využít metodu FunnelMind?

 • Plánujete nebo jste již provedli redukci počtu zaměstnanců
 • Plánujete nebo právě uskutečňujete restrukturalizaci
 • Potřebujete zvýšit Vaše obchodní výsledky
 • Vázne komunikace
 • Chcete rozvíjet talenty
 • Teambuilding
 • Připravuje se či již probíhá implementace systémů štíhlé výroby
Kontakt

Máte zájem o firemní akci?

Zavolejte nám +420 604 505 288 nebo napište info@ypoint.cz

Nezávazná poptávka

Zpět na seznam firemních akcí