Soutěžte s námi na Facebooku o nákrčníky UAX

Zasoutěžte si s námi na Facebooku o nákrčníky UAX! Vyfoťte sebe, svoje kámoše, nebo rodinné příslušníky v dětském skiparku Yellow Point, nebo s naším instruktorem v oblečení Yellow Point, nebo u vlajky s logem Yellow Point.

Soutěžní snímky můžete pořídit ve všech střediscích, kde najdete Yellow Point - Špindlerův Mlýn, Herlíkovice, Vysoké nad Jizerou, Mariánské Lázně a Kašperské Hory.

Jak se do soutěže přihlásím?

Nahrajte fotku s výše uvedenými parametry do komentářů pod soutěžní post na zdi Facebooku společnosti Yellow Point s výše uvedenými parametry a získejte pro ní lajky. Autoři 5 fotek s největším počtem lajků vyhrávají nákrčník UAX s logem Yellow Point v dětské či dospělé velikosti v černé, nebo žluté barvě dle vlastního výběru!

Od kdy a jak dlouho soutěž probíhá?

Soutěž začíná 26. února 2016, od 18:00 (časem zveřejnění příspěvku) a probíhá do půlnoci z 6. na 7. března 2016

Jak se dozvím, jestli jsem vyhrál/a?

Výherci budou oznámeni na zdi našeho Facebooku nejpozději 48 od ukončení soutěže, společně s pokyny pro předání výhry. Ta bude výhrecům buď odeslána poštou, nebo připravena k osobnímu vyzvednutí ve všech střediscích, kde najdete Yellow Point.

Kompletní znění pravidel pro soutěže na Facebooku společnosti Yellow Point

Soutěž je pořádaná společností Yellow Point, spol. s r.o. se sídlem Sluštická 1627/14, 100 00 Praha 10 - dále jen "pořadatel".

Soutěže probíhá na území České republiky (dále jen ČR), soutěž platí pouze pro občany ČR, kteří nahrají soutěžní snímek do komentáře pod příspěvkem na zdi Facebooku společnosti Yellow Point, který bude k soutěži vyzívat (dále jen "soutěžící").

Soutěžící se přihlásí do soutěže nahráním fotografie do komentárů pod příspěvkem, který k tomu bude vyzívat. Výherci budou určeni ze soutěžících, kteří nahrají svůj soutěžní snímek do komentářů pod soutěžním příspěvkem na zdi Facebooku pořadatele
a kteří v době trvání soutěže získají nejvíce lajků pro jejich příspěvek ("like" tlačítlo, palec nahoru). Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění na zdi Facebooku pořadatele do půlnoci z 6. na 7. března.

Výherci budou oznámeni na zdi Facebooku společnosti Yellow Point, nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěže společně
s dalšími pokyny pro předání výhry. Pokud výherce do týdne neodpoví na výzvu pro předání výhry, nebo neposkytne potřebné informace pro  její předání, pak výhra propadá.

Výhra bude výhercům předána buď osobně ve výherci vybraném středisku pořadatele, nebo zaslána poštou na adresu v závislosti na dohodě mezi soutěžícím - výhercem a pořadatelem. Soutěžní snímky lze pořídit ve místech, kde nabízí služby pořadatel soutěže. Jedná se o Špindlerův Mlýn, Herlíkovice, Vysoké nad Jizerou, Mariánské Lázně a Kašperské Hory. Každý soutěžící může nahrát pouze jeden soutěžní příspěvek. Pokud jich nahraje více, tak v soutěži bude pokračovat pouze první nahraný.

Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky pro zveřejnění na síti  Facebook – nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku  od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.

Výhru nelze vymáhat soudně a není možné ji s pořadatelem směnit za finanční částku. Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na internetových stránkách pořadatele a na jeho oficiálních profilech na síti Instagram, Facebook.

Soutěžící souhlasí se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely společnosti Yellow Point po dobu 1 roku od ukončení soutěže.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.yellow-point.cz.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 

Výhercem soutěže může být pouze ti soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Nahráním soutěžního příspěvku  vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Yellow Point; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.yellow-point.cz v sekci obchodní podmínky.

Pořadatel prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků s účastníky soutěže. Dále prohlašuje, že soutěžní akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. 
Zaměstnanci společnosti Yellow Point a jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyloučeni.